SAGE stone s.r.o. poskytuje kompletné služby, ktoré sa týkajú obkladov a dlažieb v rustikálnom alebo v modernom štýle. Sídlo firmy sa nachádza na Považskej ulici 91 v Nových Zámkoch. Pôsobíme na slovenskom trhu už od roku 2004 a snažíme sa vyhovieť všetkým požiadavkám klientov tak, aby boli s nami maximálne spokojní.

Našou hlavnou činnosťou sú obklady a dlažby z kameňa turecký travertín, kvarcit a vápenec. Venujeme sa uskutočňovaniu stavieb, realizácii stavieb interiéru a exteriéru, zaistenie kompletnej kamenárskej výroby a následnej realizácie. Široký sortiment výrobkov ponúkame z kameňa travertín, vápenec a kvarcit dovážaných zo širokého okolia a zahraničia. Našou hlavnou prioritou je kvalita služieb a trvácne výrobky za prijateľnú cenu.

Možností je veľa, či už potrebujete opraviť alebo renovovať, ponúkame kvalitné výrobky hlavne z kameňa travertín. Spolupracujeme s kvalitnými dodávateľmi kameňa, rozmery prispôsobíme vašim požiadavkám a kameň podľa vášho výberu. U nás si môžete vybrať z niekoľkých druhov kameňa rôznych farieb a prevedení.

K zvereným projektom sa staviame veľmi zodpovedne od počiatočného návrhu, až po samotnú realizáciu. Pri práci, ktorú vykonávame na stavbách si dávame záležať predovšetkým na kvalite, spoľahlivosti a trvácnosti. Na neposlednom mieste dbáme aj na komunikáciu so zákazníkom a kladieme vysoký dôraz na plnenie jeho požiadaviek tak, aby výsledný projekt spĺňal jeho predstavy.

Ponúkame veľmi široký výber prírodného kameňa, rôznych druhov, farebných odtieňov a rozmerov. V našej ponuke nájdete, veľmi odolný a do každého prostredia hodiaci sa travertín, univerzálny vápenec JURA, skleno-lesklý kvarcit, typicky textúrovanú bridlicu, veľmi dekoratívny onyx a samozrejme aj nádherný mramor.

Všetky prírodné kamene z našej ponuky sú k dispozícii vo viacerých farebných odtieňoch, je len na Vás, ktorý si vyberiete. Taktiež máme v ponuke všetky kamene v stabilných rozmeroch, ale bez problémov ich dokážeme prispôsobiť Vašim potrebám a požiadavkám.

S rozhodovaním sa, ohľadom druhu prírodného kameňa, jeho vhodného umiestnenia, farebného odtieňa a rozmerov, Vám radi poradíme v našom Showroom-e, kde sa určite inšpirujete.

Spolupracuje s viacerými zahraničnými dodávateľmi, či už sa jedná o dodávanie prírodného kameňa priamo z lomu alebo o doplnkový tovar ako sú lepidlá, škárovačky, či impregnácia. Výhodou týchto spoluprác je, že ide o certifikované firmy, ktoré nám poskytujú len prvotriedny a osvedčený tovar.

Ďalším veľmi pozitívnym prvkom našich dodávateľov je, že sú priamymi majiteľmi kamenných lomov, kde sa ťaží. Z toho vyplývajú výhody, ako napríklad nižšie ceny kameňa pre našich zákazníkov, ale aj možnosť prispôsobenia rozmerov kamenných platní požiadavkám zákazníkov.

Ochota pomôcť a odborne poradiť, je jedným zo základných pilierov komunikácie s našimi zákazníkmi. Vždy sa snažíme zachovať si čo najústretovejší profesionálny a zároveň veľmi osobitný prístup k jednotlivým zákazníkom a ich požiadavkám.

Po dokončení našej časti práce na realizácii, je nám vždy potešením osobne odovzdať hotové dielo zákazníkovi. Vyvoláva to v nás radostné pocity zadosťučinenia, keď sledujeme spokojný výraz nášho zákazníka, ktorý vidí vo fyzickej podobe, naplnenie svojich doterajších predstáv o výzore stavby.

Spolupráca s certifikovanými zahraničnými firmami, ktoré nám dodávajú kameň priamo z lomu, výrazne ovplyvňuje cenu kameňa smerom nadol. Ďalším pozitívom, ktoré vyplýva z tejto súčinnosti, je možnosť prispôsobiť rozmery kameňa požiadavkám zákazníka, už pri rezaní priamo v lome. Toto z našej firmy činí najvýhodnejšiu voľbu, čo sa týka ceny a kvality prírodného kameňa.

Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Je pre nás dôležité, aby Vaše údaje boli v bezpečí!

Od 25.5.2018 sú Vaše osobné údaje spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/676 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov t.j. GDPR a v súlade zo zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnené niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.5.2018.

 

Do 24.5.2018 sú všetky osobné údaje získané počas Vašej návštevy, spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov „) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Čo sú osobné údaje?

Akákoľvek informácia, ktorou Vás priamo alebo nepriamo vieme identifikovať na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora. Spadajú sem najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, informácie o využívaní služieb alebo činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Budeme uchovávať Vaše údaje v bezpečí a vykonáme preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zamestnanci a zmluvní partneri spoločnosti SAGE stone s.r.o, ktorí majú prístup k Vašim údajom, aby Vám mohli poskytovať služby, sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny účel.

 

Aké uchovávame údaje a ako ich využívame?

Najčastejšie uchovávame Vaše osobné údaje, ktoré dobrovoľne zadávate do formulárov na našej stránke – kontaktný formulár. Uchovávame údaje: meno, priezvisko,  e-mailová adresa, tel. číslo, adresa. Vaše osobné údaje sú požívané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

V čase Vašej návštevy našej stránky zaznamenávame IP adresu, ktorá je Vám pridelená Vašim poskytovateľom internetu. Zaznamenávame čas strávený na našej stránke, z akých stránok ste nás navštívili, ktoré podstránky si prezeráte. Vzhľadom na to, že ide o Váš online identifikátor sú tieto informácie považované za osobný údaj a nakladáme s ním so zvýšenou starostlivosťou.

 

Verejný register spracovania

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov sprístupňuje nasledovné údaje:

Názov zodpovednej organizácie: SAGE stone  s.r.o Považská 91, Nové Zámky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddiely S.r.o vložka č. 42971/N.

K zberu osobných údajov dochádza na stránke travertiny.sk. Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ – potrebné k fakturácii a vystaveniu dokladov – právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov.

Osobné údaje zadávané do kontaktného formulára využívame

e-mail: komunikácia o vybavení objednávky, doručenie dodatočných informácií k objednávke od dodávateľa

telefónne číslo: informatívna komunikácia, komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky, doručenie dodatočných informácií od dodávateľa.

 

Čo spracúvanie údajov znamená?

Na základe Vami poskytnutých údajov Vám vieme službu poskytnúť. Jedná sa o spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 

Cookies

Táto internetová stránka zhromažďuje a uchováva údaje pre marketingové a optimalizačné účely webu. Môžu byť nastavené cookies vo Vašom prehliadači:

Google Analytics – Štatistiky a vylepšenie webu, Žiadne osobné údaje

Google Adwords – Poskytovanie cielenej reklamy Žiadne osobné údaje https:// adsettings.google.com/

Kontaktný formulár, cenová ponuka a iné formuláre – kontakt a zaslanie ponuky, meno, priezvisko, telefón, e-mailová adresa.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží Váš internetový prehliadač na Váš disk v počítači. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste našu stránku z Vášho počítača niekedy navštívili. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaju sú uchovávané na uvedené účely po dobu 3 rokov (vzhľadom na záručnú dobu v dĺžke 3 rokov), ak osobitné právne predpisy neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní Váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania (prípadne do namietania oprávneného záujmu prevádzkovateľa) je spracovanie Vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali. V prípade odvolania svojho súhlasu využite e-mail: info@travertiny.sk.

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám.

__________________________________________________________________________________

©2018 SAGE stone s.r.o , Považská 91, 940 67 Nové Zámky

0
0
0

Chcem prírodný kameň

Kontakujte nás. Radi vám poradíme a pomôžeme s realizáciou.

Adresa

Považská 91
940 67 Nové Zámky
Slovensko

Otváracie hodiny

Po-Pia 8:30 - 17:00
Sobota 9:30 - 12:00
Nedeľa Zatvorené
Najlepšie je ak si predom dohodnete stretnutie. Môže sa stať, že budeme v teréne.

Sociálne médiá