Táto realizácia, pri ktorej sme použili zriedkavý, no o to krajší a pútavejší mramor Breccia Sarda, sa nám vryla hlboko do pamäti. Bolo to najmä kvôli elegantnému a nadčasovému dojmu, ktorý v nás pohľad na dokončenú realizáciu zanechal.

  • realizácia: interiér
  • použitý materiál: mramor Breccia Sarda doskovina (2 cm hrúbka)