Pri tejto realizácii sme mali možnosť vytvoriť nádherne vyzerajúcu exteriérovú dlažbu, za použitia travertínu

  • realizácia: interiér a exteriér
  • použitý materiál interiér: travertín klasik štiepaný 3 cm hrúbka
  • použitý materiál dlažba exteriér: travertín klasik CC matný nevyplnený40 x 60 x 3 cm