• realizácia: exteriér
  • použitý materiál: Travertín klasik VC matný nevyplnený 30 x 60 x 1,2 cm Brazilská bridlica 10 x 30 x 1,2 cm