Pri tejto realizácii sme mali možnosť vytvoriť nádherne vyzerajúcu exteriérovú dlažbu, za použitia travertínu

  • realizácia: interiér a exteriér
  • použitý materiál obklad exteriér: travertín klasik VC matný nevyplnený 30 x 60 x 1,2 cm
  • dlažba exteriér: travertín klasik VC matný nevyplnený individuálny rozmer 3 cm hr.
  • obklad interiér: travertín klasik VC matný vyplnený 5 x L x ,2 cm